رابطه ی محل تولد و ذائقه ی افراد

آیا می دانستید محلی که در آنجا متولد شده اید می تواند تاثیر مستقیمی را بر روی ذائقه ی شما داشته باشد،اما چطور؟

دانشمندان میگویند:محل تولد شما روی ذائقهتان تاثیر میگذارد.
محققان دانشگاه ناتینگهام در انگلیس در پژوهش جدیدی نشان داد:محل تولد هر فرد نه تنها روی لهجه وی تاثیر میگذارد،بلكه درعین حال نوع ذائقه فرد را نیز تعیین میكند.محل تولد شما نشان میدهد كه چه خوردنیها و چه نوشیدنیهایی را دوست دارید.
پژوهشگران انگلیسی ادعا میكنند:ذائقه مردم و علاقه آنها به طعم مواد غذایی و نوشیدنیهای مختلف بستگی به این دارد كه در كجا متولد شدهاند و پرزهای چشایی در كدام بخش از دهان آنها فعالتر هستند،برای مثال در این تحقیق كه روی مردم انگلیس انجام گرفته معلوم شد:اسكاتلندیها بیشتر به طعمهای كرمی و غلیظ علاقمند هستند كه روی پرزهای چشایی پشت زبان تاثیر میگذارد در حالی كه مردم مناطق میدلندز بیشتر طعم ادویه كاری را ترجیح میدهند كه پرزهای چشایی در جلوی زبان را تحت تاثیر قرار میدهد.
در این پژوهش حدود 13 هزار نفر مورد مطالعه قرار گرفتهاند، البته محققان خاطرنشان كردند: نوع ذائقه و حس چشایی توسط ویژگیهای ژنتیكی فرد نیز تعیین میشود.