رادیوگرافی با استفاده از ماده حاجب (باریوم)

مجموعه : پزشکی و سلامت
رادیوگرافی با استفاده از ماده حاجب (باریوم)

امروزه از رادیوگرافی با استفاده از ماده حاجب «باریوم» كمتر از گذشته استفاده می‌شود زیرا در اكثر موارد، با انجام یك آندوسكوپی، تمام اطلاعات مورد نیاز به دست خواهد آمد.

 

با اینحال در شهرها یا جاهایی كه آندوسكوپی در دسترس نمی باشد به جای آن از رادیوگرافی با استفاده از باریوم كه به آن اصطلاحاً عكس رنگی گفته میشود، استفاده می كنند.

رادیوگرافی با استفاده از ماده حاجب «باریوم»

در هر صورت، این روش ممكن است در بعضی موارد روش بهتری نسبت به آندوسكوپی باشد، بخصوص در مواقعی كه اشكال در مری وجود دارد، زیرا در رادیوگرافی با باریوم، تنگی مری و اسپاسم عضلان آن قابل مشاهده خواهند بود.

 

انجام رادیوگرافی معمولی كه در بررسی شكستگی استخوان‌ها صورت میگیرد، عکسهای خوبی از اعضاء داخلی بدن ارائه نمی كند.

 

با اینحال اگر مقداری سولفات باریوم «ماده حاجب» قبل از انجام رادیوگرافی، خورده شود، باعث می‌گردد كه عکسهای بهتری از مری و معده به دست آید.

رادیوگرافی با استفاده از ماده حاجب «باریوم»باریوم، فلز سنگینی است كه اشعه ایكس نمیتواند از آن عبور نماید و در نتیجه سایه تیره ای بر روی فیلم می اندازد. سولفات باریوم بدون مزه بوده وقتی كه شما آن را می خورید احساس ناراحتی نخواهید كرد.

 

چندین عكس پی درپی در فواصل چند دقیقه از مراحل پایین رفتن باریوم از مری تا معده گرفته میشود.

رادیوگرافی با استفاده از ماده حاجب «باریوم»

حدود 20 تا 30 دقیقه برای انجام این رادیوگرافی لازم است. باریوم در نهایت از طریق مدفوع دفع می‌گردد.

 

گاهی اوقات باریوم ممكن است ایجاد یبوست كند و در نتیجه شما باید به مدت یكی دو روز بعد از رادیوگرافی، ار رژیم غذایی حاوی فیبر زیاد «سبزیجات ومیوه ها» استفاده نمایید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز