راز جاودانگی امام خمینی (ره) از نگاه مقام معظم رهبری

مجموعه : مجله خبری
راز جاودانگی امام خمینی (ره) از نگاه مقام معظم رهبری

حقیقتا امام بزرگوار ما یک استثناء در تاریخ ما و یک قله بلند در حرکت ملت ایران بود . این را نه از باب عشق و علاقه ای که همچنان کانونش در دل ما نسبت به ایشان گرم است ، عرض می کنیم ؛ بلکه نگاه منصفانه ی هرکسی این را تایید می کند  امام حقا و انصافا یک عنصر استثنایی بود . رجال تاریخی کشور را ما می شناسیم . بنده کم و بیش با تاریخ آشنا هستم . این شخصیت جامع را نه در بین علمای بزرگ ما نظیر دارد ، نه در بین زمامداران این کشور نظیر دارد ، نه در بین مصلحان و منادیان تحول در این کشور نظیر دارد . بزرگانی مثل مرحوم سید جمال و تحول خواهانی که در کشور ما یا حتی در دنیای اسلام بودند ، کجا ؛

 این مرد ِ چند بعدی  ِ عمیق  ِ حقیقتا توصیف ناشدنی کجا ؟ ما علما و فقهای بزرگی داشتیم که سخنان و مطالب آن ها در اختیار ماست ؛ امام بزرگوار در ردیف اول این گونه شخصیت ها قرار می گیرد . بنده شرح حال بسیاری از فلاسفه ، عرفا ، دانشمندان علوم عقلی ، سیاسیون ، پیرمردهای پخته و آدم های سنجیده را در کتاب ها خوانده ام یا در زندگی ام با آن ها برخورد داشته ام ؛ حقا فاصله بین آن ها و امام بزرگوار ، فاصله ی زیادی است . هرکدام از ابعاد گوناگون این شخصیت ، به تنهایی از نظایر خود جلوتر و پیشتر است تقوا و پارسایی  ِ این مرد و بی اعتنایی اش به دنیا و زخارف ، مقوله ی دیگری است .

       یک وقت انسان داخل چهار دیواری خانه ی خود نه با دنیا سروکاری دارد ، نه در معرض امتحان قرار می گیرد ؛ ولی پارساست ، یک وقت هم مثل امام با آن  عظمت در قله ی شهرت جهانی قرار دارد و همه ی این انقلاب ، پدید آمده ی اراده و قاطعیت اوست و مردم هم این گونه مخلص او هستند و حاضرند همه ی کارهای امام را حمل به صحت کنند ؛ ولی این طور پارسایی و زهد پیشه می کند . قاطعیت او ، اراده ی راسخ او و عزم پولادین او در کارهای بزرگ هم همینطور است . یعنی هرچه  انسان به این اقیانوس پهناور در ابعاد گوناگون نگاه می کند ، می بیند واقعا توصیف ناشدنی است ، انسان وقتی اقیانوس را از نزدیک می بیند ، یک طور است ؛ ولی در اعماق اقیانوس ، عوالم دیگری مشاهده می کند . انسان در ساحل اقیانوس یک مقدار آب می بیند و ابتدا خیلی تفاوتی بین این مقدار آب و یک استخر بزرگ احساس نمی کند ؛ اما وقتی نیاز پیدا می کند به اعماق اقیانوس برود ، در آن جا عوالم دیگری آشکار می شود و هرچه انسان نزدیک تر می شود و بیشتر تعمق می کند ، چیزهای جدیدتری برای او کشف می شود . در مورد امام هم واقعا همینطور است . این شخصیت استثنایی فقط برای تاریخ نیست . توصیف هایی که ما عرض کردیم ، می تواند کاربرد تاریخی داشته باشد . در تاریخ ایران ، ما شخصیتی داشتیم که کار بزرگی انجام داد ؛ مردم را به حرکت در آورد ؛ جمهوری اسلامی را با همه ی عظمت و غرابتی که داشت ، سراپا کرد و بنایی را به این شکل عظیم و استوار آفرید . خیلی خوب ؛ آیا باید این شخصیت بزرگ را مثل اشیاء پربها در ویترین تاریخ بگذاریم و ما و دیگران آن را تماشا کنیم و از آن تعریف و تمجید کنیم ؟ امام بزرگوار ما این طوری است ؟در این جهت اگر بخواهیم امام را تشبیه کنیم ، باید او را به پیغمبران تشبیه کنیم . وجود و هویت پیغمبران به دوران حیاتشان خلاصه نمی شود ؛ هویتشان در امتداد  تاریخ است ؛ یعنی بعد از خودشان ، وجود آنها باید در تعلیم و دین و راهشان ادامه پیدا کند ؛ این میشود پیغمبر اولوالعزم ؛ والا زندگی پیغمبران هم مثل بقیه انسانهای دیگر می شود ؛ پنجاه سال ، شصت سال ، صد سال در این دنیا زندگی کرده اند و عظمت هایی آفریده اند ؛ بعدهم رفته اند . بنابراین مساله به اینجا تمام نمی شود . اگر این طــور بود امــروز در دنیا از دین و مــعــارف پیامبران اثری نبود ؛ در حالی که درست عکس این است ؛ امروز همه ی معارف والای بشری زاییده ی تفکرات پیغمبران است ؛ ولو به واسطه . آن ها بودند که عدالت و اخلاق و توجه به خدا و بیرون آمدن از خود و فداکاری برای انسان ها و دیگر فضایلی که امروز قابل قبول همه ی مردم دنیاست فریاد زدند و پرچم آن را بلند کردند ؛ والا دنیا دست مستکبران و زورمداران بود . چرا باید اسم عدالت و تفکر آزاد و برادری و فداکاری و ایثار بماند و همیشه به عنوان یک ارزش زنده باشد ؟ این به برکت تعلیم پیامبران است . آن ها این معارف را آفریدند و رفتند . حیات آن ها در آن پنجاه ، شصت سال خلاصه نمی شود ؛ حیات آن ها عبارت است از جریان این معارف در طول تاریخ ، تا انسان ها را هدایت کنند . امام ما هم این گونه است . این جاست که وقتی انسان تامل می کند ، می فهمد علت این که روی این شخصیت بزرگ این طور متمرکز شده اند و حتی بعد از وفات او تا امروز دشمنان در صدد تخریب چهره ی او بر آمدند ، چیست . هدف از تخریب او عبارت است از پاک کردن راه او و از بین بردن خطی که او ترسیم کرده . اگر ارادتمندان و پیروان امام از او دم می زنند ، فقط به خاطر این نیست که می خواهند سپاسگزاری و قدردانی کنند یا از یک حقیقت زیبا و برجسته تمجید نمایند ؛ مساله این است که می خواهند این راه بماند و این پرچم همچنان هدایت گر کسانی باشد که دنبال راه می گردند . همه ی ما باید نسبت به امام این گونه فکر کنیم . همه ی کسانی که در این کشور با مبانی امام و راه اسلام و راهی که امام طی کرد ، مخالف بودند ، سعی کردند امام به فراموشی سپرده شود ؛ برای این که این راه گم شود . امروز سعادت کشور ما در ادامه ی راه امام است . امروز همه ی آرمان های بحقی که این ملت دارد ، به وسیله ی خط امام و راه امام تامین می شود ؛  این را من با محاسبه و دقت و با قرائن و شواهد عینی و ملموس عرض می کنم . این ملت اگر امروز بخواهد در مقابل قدرت های استکباری شکل گرفته بایستد و هویت و استقلال خود را حفظ کند و بتوانند با رای و نظر خود ، راه زندگی اش را انتخاب کند ، هیچ راهی ندارد جز این که به خط امام و راه امام متمسک شود؛ هم تفکرات او را در مجرای زندگی و عمل و فکر قرار دهد و هم شیوه ی او را . شیوه ی او ، تسلیم شدن به فرم و الگوی بیگانه نبود . این طور نبود که میدان بازی را دشمن معین و ترسیم کند و چون هر بازیکنی یک طور بازی می کند ، امام هم در آن میدان مشغول کار شود ؛ نخیر ، میدان را خودش انتخاب و ترسیم می کرد ؛ لذا دشمن را غافل گیر می کرد . امام ساز و کار استکباری  ِ امروز دنیا را به هم می زد . علت این که کسانی از آن طرف دنیا بلند شدند به اینجا آمدند و با این که نه اختلاف ارضی با ما داشتند ، نه اختلاف در منافع روزمره ی دولتی با ما داشتند ، با امام دشمنی کردند این است که امام به قلب هدف زده بود . امروز شما اگر به کشورهای درجه دوی دنیا مراجعه کنید می بینید که برنامه های خودشان را با توجه به خواست استکبار ترسیم و معین می کنند ؛ اگر هم بپرسی چرا می گویند چاره چیست ؛ امروز این ها قادرند امروز این ها مسلط اند . یعنی همه بر اساس الگوی آن ها حرکت می کنند ؛ منتها هرکس با ابتکاری نسبت به منافع خاص خودش . بنابراین در میدانی که آن ها ترسیم کرده اند همه دارند بازی می کنند ؛ ولی امام این قاعده را به هم زد ؛ رفت روی همان اهداف حقیقی  ِ خود و برای آن ها کار کرد و اسم اسلام را آورد .
 
منبع : تبیان