رانندگی عجیب خانمی دیوار مردم را فرو ریخت + تصاویر

مجموعه : مجله خبری
رانندگی عجیب خانمی دیوار مردم را فرو ریخت + تصاویر

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد ونجات ایستگاه ۴۰۱ شهریار را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و یکدستگاه خودرو ال ۹۰ به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی با دیوار باغ کشاورزی برخورد نموده که منجربه تخریب دیوار و مصدوم شدن دو سرنشین خودرو گردیده بود.

که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری افراد مصدوم که مادر و دختر بودند با همکاری اورژانس ۱۱۵ شهریار به بیمارستان انتقال و خودرو مذکور به پارکینگ منتقل گردید.

 

رانندگی عجیب خانمی دیوار مردم را فرو ریخت + تصاویر

رانندگی عجیب خانمی دیوار مردم را فرو ریخت + تصاویر

افق نیوز