راه اندازی قطار دوستی در ژاپن جهت ازدواج جوانان !!

راه اندازی قطار دوستی در ژاپن جهت ازدواج جوانان !!
ژاپن برای بالا بردن میزان ازدواج در بین جوانان این کشور، قطار آشنایی دختران و پسران جوان را به راه انداخت.

به گزارش تکناز ابتکارهای ژاپن تمامی ندارد و این بار به دور از دنیای تکنولوژی و صنعت بوده و مربوط به دنیای عشق و ازدواج است. جوانان ژاپنی می توانند با خرید بلیط این قطار که هر هفته روزهای شنبه حرکت می کند، فرصت آشنایی با شریک زندگی خود را پیدا کنند.

هدف دولت ژاپن از این اقدام ابتکاری، تشویق جوانان به ازدواج است. این در حالی است که آمارها نشان داده که بسیاری از جوانان این کشور به دلیل سرگرم بودن به کار و اشتغال، فرصت آشنایی با یکدیگر را نداشته و ازدواج نکرده اند از همین رو دولت تصمیم گرفت راه جدیدی را برای آشنایی جوانان در پیش بگیرد.

نقش دست اندرکاران این ابتکار، فقط به تنظیم سفرهای قطار خلاصه نمی شود بلکه ترتیب سفر خارج از کشور را برای کسانی که از این طریق مایل به ازدواج هستند، فراهم می آورند.