راه خوش شانسی با عجیب ترین کار ممکن !+ عکس

راه خوش شانسی با عجیب ترین کار ممکن !+ عکس
خوش شانسی را می توان با رویداد خوبی که برای شما رخ می دهد محک زد اما همیشه هم این مورد درست نیست چرا که خوش شانسی در اصل ریشه درستی ندارد. خوش شانسی از دید هرکسی یک معنای خاص دارد و آن را نمی توان انکار کرد اما برخی خوش شانسی را در مواردی عجیب می دانند که در ذهن انسان نمی گنجد.
 
به تازگی مشخص شده است که دریک مکان خاص به نام معبد "لوی ایم سی" در مالزی تنها راه خوش شانسی در زندگی را خوابیدن تابوت می دانند.
 
راه خوش شانسی با عجیب ترین کار ممکن !+ عکس
 
آنها همچنین اعتقاد دارند خوابیدن در تابوت بالاترین سعادت در زندگی هر فردی می تواند باشد. این عقده از سال 2007 و در پی یکسری اتفاقات تخیلی رخ داده است که می گویند ارواح صاحب این محل که این روزها به معبد تبدیل شده است در عالم ارواح مواردی از خوش شانسی خود برای خوابیدن در تابوت گفته است و آن ها از این سال دست به کار شده اند.
 
معبد "لوی ایم سی" در سال 2008 به معروفیت رسید و نزدیک به 5 تابوت در آن وجود داشت که تنها افرادی با بیماری های بدشانسی می توانستند داخل این تابوت ها بخوابند. البته تنها یکی از تابوت ها کار می کرد چرا که مابقی آن ها بسیار کوچک بودند. تا به حال کسی از این تابوت ها نتیجه درستی نگرفته است بلکه عده ای بیشتر ترسیده اند اما برخی نیز بوده اند که بیماری هایی مانند دل درد را به کمک این تابوت ها برطرف کرده اند که آن هم ریشه درستی نخواهد داشت.