رسم عجیب بدرقه از شیطان با شلغم و چغندر + عکس

رسم عجیب بدرقه از شیطان با شلغم و چغندر + عکس

گفتنی است هر ساله بیش از 1500 نفر در این فستیوال شرکت می کنند. اسم فستیوال در زبان محلی "جرامپلاس" به معنی (بز فراری) است.

به گزارش تکناز منشا دقیق این جشن محلی معلوم نیست اما اعتقاد مرد این روستا براین است که باید شیطان (سمبل بدی) را بیرون کرد.

رسم عجیب بدرقه از شیطان با شلغم و چغندر + عکس

رسم عجیب بدرقه از شیطان با شلغم و چغندر + عکس

رسم عجیب بدرقه از شیطان با شلغم و چغندر + عکس

رسم عجیب بدرقه از شیطان با شلغم و چغندر + عکس

رسم عجیب بدرقه از شیطان با شلغم و چغندر + عکس