رسم وحشتناک چینی‌ها برای زنان!!

رسم وحشتناک چینی‌ها برای زنان!!

سالها قبل در چین، پاهای کوچک در زنان زیبایی محسوب می‌شد. به همین دلیل برای کوچک نگه داشتن پاهای آنها، در سنین کودکی پاهای آنها رو محکم می‌بستند و تحت فشار قرار می‌دادند (قنداق پیچ می‌كردند) کاری دردناک و وحشتناک.
عکس‌های زیر مربوط به همین سنت وحشتناک است…

 


رسم وحشتناک چینی‌ها برای زنان!!
 
رسم وحشتناک چینی‌ها برای زنان!!
 
رسم وحشتناک چینی‌ها برای زنان!!
 
 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز