رفتن به خانه بخت با شاهزاده دوچرخه سوار (تصویری)

رفتن به خانه بخت با شاهزاده دوچرخه سوار (تصویری)

 

مراسم عروسی در یانکینگ در حومه پکن برگزار شده و تازه دامادها فرمان دوچرخه را در دست گرفته و عروسها را سوار کرده و به سوی خانه های خود رفتند.

رفتن به خانه بخت با شاهزاده دوچرخه سوار (تصویری)

تمام دوستان و اوقام این ۱۶ عروس و داماد در یک باغ دور هم جمع شده و برای همه انها یک مراسم عروسی باشکوه گرفته شد.

رفتن به خانه بخت با شاهزاده دوچرخه سوار (تصویری)

دلیل این عروسی دسته جمعی معلوم نیست اما این ۱۶ زوج همگی فارغ التحصیل از یک دانشگاه هستند.

عروس و داماد ها شباهت زیادی به یک دیگر داشتند .

رفتن به خانه بخت با شاهزاده دوچرخه سوار (تصویری)