رمز موفقیت ملت چین + طنز

رمز موفقیت ملت چین + طنز

 

می گویند که ملت چین ملتی سخت کوش است و چینی ها عادت ندارند که به خاطر مشکلات متوقف شوند و معروف هستند….می گویند که ملت چین ملتی سخت کوش است و چینی ها عادت ندارند که به خاطر مشکلات متوقف شوند و معروف هستند که کارشان را در هرشرایطی انجام می دهند و از این به عنوان رمز موفقیت ملت چین در اقتصاد یاد می کنند.

میرزاقلمدون که برای حل این مساله مهم و کشف رمز موفقیت ملت چین سالها اندیشیده و دست آخری سفری هم به این کشور داشته صحت این مساله را تایید می کند و این نکته را طی تصاویری که شخصا تهیه کرده است! برای خوانندگان تابناک اثبات می نماید (و البته هرکس که در عکاسی این تصاویر توسط خود میزاقلمدون شک داشته باشد حتما ان شا الله ضد انقلاب است!)

حال بینیم که چگونه و در چه شرایط دشواری چینی ها کار خود را به انجام می رسانند؟

رمز موفقیت ملت چین + طنز

دوچرخه سواری سه نفره با یک چتر در زیر باران!
-و البته بدون بروز اختلاف بین خانمها

رمز موفقیت ملت چین + طنز

 -پیاده روی و انجام خرید منزل در هنگام سیل!
-به میوه های در کیسه برادر چینی توجه نمایید

رمز موفقیت ملت چین + طنز

 حتی در نبود نردبان دو پایه!

رمز موفقیت ملت چین + طنز

 چینی ها ظاهرا با سیل دیگر اصلا مشکلی ندارند!

رمز موفقیت ملت چین + طنز

 این را هم گذاشتیم که یک وقت فکر نکنیم پیک موتوری های خودمان خیلی کار های شاقی انجام می دهند!

رمز موفقیت ملت چین + طنز

یا مثلا این یکی!

رمز موفقیت ملت چین + طنز

-به هرحال گاهی هم ماشین مناسب برای گل زدن پیدا نمی شود!
-ایول به روحیه ساقدوشها که هماهنگ شدند

رمز موفقیت ملت چین + طنز


-این یکی را خودمان هم باور نکردیم اما از این چینی ها هیچی بعید نیست!
-ضمنا ما به میرزا قلمدون اعتمادداریم!!!؟؟؟؟

رمز موفقیت ملت چین + طنز

 این هم در مورد حمل مسافر در شرایط ضروری و پاسخگویی همزمان؛قابل توجه مسئولین پاسخگو!!!!