رنگ های آسمان در 24 ساعت شبانه روز ! ( تصویری )

رنگ های آسمان در 24 ساعت شبانه روز ! ( تصویری )
آسمان بخشی از جو یا فضای خارج از زمین است که از سطح زمین دیده می‌شود. به دلایل مختلفی امکان تعریف دقیق آن وجود ندارد. در طول روز آسمان آبی دیده می‌شود که دلیل آن پراکندگی نور خورشید است.
 
از بالا به پایین تصویر موس را حرکت دهید.