روانشناسی خیانت و روابط پنهانی

روانشناسی خیانت و روابط پنهانی

واقعیاتی در مورد خیانت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* در جـوامع غربی در %66 ازدواجها پدیده خیانت مشاهده میگردد.

 

* در ازدواجـهـایـی کـه یـکـی از زوجـین دست به خیانت زده احتمال طلاق افزایش یافته است.

 

* %75 خیانتهای جنسی به طلاق کشیده میشود.

 

* ماهیت خیانت عشقی با خیانت جنسی تفاوت دارد.

 

* زنان و مردان برای خیانت عشقی خود دلایل یکسان اما برای خیانتهای جنسی خود دلایل متفاوتی دارند.

 

مطالب مشابه : ۱۰ نشانه خیانت در مردان

درد وحشتناک خیانت

* %15 زنان و %25 مردان جوامع غربی در دوره تاهل و زندگی مشترکشان بیش از 4 رابطه جنسی نامشروع دارند.

 

* %15 از افرای که مرتکب خیانت جنسی شده اند همسر پیشین خود را طلاق داده و با معشوقه خود ازدواج میکنند.

 

* %80 از افرادی که به قصد ازدواج با معشوقه خود همسر پیشین خود را طلاق داده اند از کرده خود پشیمان میگردند.

 

* بیشتر رابطه های پنهانی معمولا 3-2 سال بطول می انجامد اما برخی ممکن است مادام العمر باشد.

 

* عامل خوشبختی در زندگی زناشویی احتمال خیانت را منتفی نمیکند.

 

* پر مشغله بودن همسر عامل ناتوان کننده ای برای نداشتن رابطه پنهانی وی نمیباشد.

رابطه ی پنهانی

بطور کلی 3 نوع خیانت و یا رابطه پنهانی وجود دارد:

رابطه عشقی

رابطه جنسی

رابطه اینترنتی

 

تعریف خیانت عشقی:

یک رابطه پنهانی میباشد که در آن یک پیوند احساسی و جنسی صمیمانه میان یک فرد متاهل با فرد دیگری که همسر قانونی وی نمیباشد برقرار میگردد.

 

تعریف خیانت جنسی:

یک رابطه پنهانی میباشد که در آن یک فرد متاهل با فرد دیگری که همسر قانونی وی نمیباشد رابطه جنسی برقرار میکند.

 

در این نوع رابطه عنصر علاقه و یا وابستگی احساسی وجود ندارد.

خیانت به شریک زندگی ات و نفس خودت

تعریف خیانت اینترنتی:

شامل گفتگو و تبادل تصاویر و مشخصات یک فرد متاهل با فرد دیگری که همسر قانونی وی نمیباشد از طریق اینترنت و چت.

 

محتوای گفتگوها و تبادل تصاویر و مشخصات عموما در رابطه با مسایل جنسی و صمیمانه میباشد.

 

عمده نیازهایی که فرد در یک رابطه نامشروع و پنهانی سعی در تامین آنها دارد به قرار زیر میباشد:

 

مورد نیاز بودن -رفاقت-درک شدن-از سوی فردی دوست داشته شدن-یک ریسک لذت بخش و مفرح-احساس آزادی – استقلال-سرگرمی- برآورده ساختن نیازهای جنسی-تقویت اعتماد بنفس-سلطه جویی-تجربه تازه-ماجراجویی-القاء داشتن استحقاق و شایستگی-رقابت-شیطنت-پر کردن خلاء تنهایی-برتری جویی-انتقام جویی-تعلق پذیری-احساس امنیت-مورد پذیرش واقع شدن-هیجان-لذت جویی-احساس جوانی کردن-تنوع طلبی-خود شناسی.

 

خیانت عشقی:

این نوع رابطه پنهانی در ابتدا از یک صحبت کوتاه آغاز شده و به تدریح به یک رابطه عمیق و شدید بدل میگردد.

 

در پایان نیز چیزی جز ندامت و از هم پاشیدن زندگی فرد ثمری در پی ندارد.

 

انگیزه اصلی آن افزایش اعتماد بنفس فرد میباشد اما بطور کاذب.

 

به انواع رابطه عشقی خیانت آمیز توجه کنید:

 

مطالب مشابه : رفتارهای شیطنت آمیز برای رابطه جنسی با همسر

خیانت جنسی

رابطه عشقی کورکورانه:

در این نوع رابطه پنهانی فرد به نوعی به عشق اعتیاد دارد. وی به احساسی که در هنگام عاشق شدن به وی دست میدهد که همان افزایش ترشح آمفیتامین در بدنش میباشد اعتیاد دارد.

 

که معمولا فرد را غیر منطقی و شیفته میگرداند. یک شهوت کورکورانه نسبت به یک فرد میباشد که در آن عشق بصورت وسواسی، غیر واقعی، آتشین و بی پروا نمود پیدا میکند.

 

فرد در این نوع عشق خود را به مخاطره انداخته و به آب و آتش میزند که به وصال معشوق خود برسد.

 

هنگامی که معشوق در کنار فرد عاشق نباشد احساس عذاب میکند و هنگامی که معشوق حضور دارد احساس وجد.

 

این نوع رابطه عشقی میتواند از چند هفته تا چند چندین سال بطول انجامد.

طلاق به خاطر خیانت

اما پس از گذشت زمان هر دو فرد پی میبرند که آنطور که تصور میکردند یکدیگر را نمیشناسند و با یکدیگر سازگاری و تفاهم ندارند.

 

در این نوع رابطه فرد از همسر و یا شریک پیشین خود معمولا جدا میگردد.

 

رابطه عشقی تفننی: این نوع رابطه پنهانی بر مبنای دوستی، تفاهم و مراقبت دو جانبه از یکدیگر شکل میگیرد. این نوع رابطه به نوعی گریختن از وظایف، مسئولیتها و فشارهای زندگی روزمره و پناه آوردن به یک فرد جدید میباشد.

 

در این نوع رابطه دو فرد بطور قابل ملاحظه ای احساساتی میباشند و ممکن است که با هم رابطه جنسی برقرار کنند و یا هیچگونه رابطه جنسی با یکدیگر نداشته باشند.

 

در این نوع رابطه دو فرد اعتقاد دارند که فرصتی برای خود شناسی، رابطه جنسی، تجربه اندوزی، مشاوره و مورد پذیرش قرار گرفتن در اختیار آنان قرار میدهد.

 

دو فرد در این نوع رابطه بسیار محرم یکدیگر بوده و رازدار میباشند.

رابطه نامشروع

میتواند سالها بطول انجامد و یا حتی مادام العمر ادامه یابد.

 

فرد ممکن است از همسر و یا شریک پیشین خود جدا نگردد و حتی اعتقاد داشته باشد که رابطه پنهانی وی و برآورده گشتن نیازهای وی از این طریق سبب تحکیم زندگی مشترکش میگردد.

 

رابطه عشقی مقطعی:

این نوع رابطه پنهانی در دوران تغییر و تحول و عبور از یک مقطع به مقطع دیگر زندگی فرد به وقوع می پیوندد.

 

میان دو فردی که خواهان تجارب غیر جدی، سرگرم کننده و افزایش دهنده عزت نفس میباشند.

 

بیشتر در هنگام رویدادهای مثبت مانند ارتقاء مقام، ترفیع، پاداش، یافتن شغل جدید توسط همسر، فرزند دار شدن و یا نقل مکان به یک خانه جدید حادث میگردد.

 

در زمان موفقیت در فرد نوعی احساس شایستگی و کفایت پدید می آید که در فرد توقع یک پاداش ویژه را ایجاد میکند.

 

مطالب مشابه : چطور می توانیم در زندگی احساس خوشبختی کنیم ؟

رابطه اینترنتی

مانند رابطه برقرار کردن با یک فرد تازه که هم سرگرم کننده باشد و هم زیاد سختگیر و مشکل پسند نباشد.

 

این حالت در زمانهای ناخوشایند نیز میتواند به وقوع بپیوندد.

 

زمانی که فرد خواهان فردی است که قادر باشد ناکامی، شکست و ناراحتی وی را درک کرده و تسلی خاطر و پشتیبان وی باشد.

 

این نوع رابطه کلا زود گذر میباشد و عمرش کوتاه است.

 

شاید کمتر از یک سال و بندرت زندگی مشترک فرد را از هم میگسلد. این رابطه برای فرد نیازهای امنیت، اختیار داشتن، تعلق پذیری، عاشق و معشوق بودن، مورد پذیرش بودن و اعتماد بنفس را تامین میکند.

 

رابطه عشقی انتقامجویانه:

برخی از زنان از مردان و برخی مردان نیز از زنان نفرت دارند.

 

آنها لذت را در آزار دادن، فریب دادن و بازی دادن دیگران میبینند.

 

آنها دروغگویان ماهری نیز میباشند.

 

آنها قربانیان خود را معمولا از میان افراد آسیب پذیر، ساده لوح و معصوم شناسایی و انتخاب میکنند.

رابطه جنسی و خیانت

آنها در ابتدا وعده های خوشایندی به طرف مقابل میدهند اما در انتها چیزی جز ناکامی، رنجش خاطر و تحقیرشدگی برای قربانی باقی نمیگذارند.

 

فرد ابتدای آشنایی خیلی با حیله گری و ظرافت به قربانی نزدیک میگردد.

 

ممکن است خود را فرد بسیار موفق و یا سرشناس معرفی کند و یا آنکه خود را یک قربانی رقت انگیز جا زده و حس ترحم قربانی را بر بینگیزد.

 

اما پس از گذشت زمان بتدریج قربانی را نا امید، تحقیر و مطیع خود میگرداند.

 

پول، وقت، انرژی و اعتماد بنفس قربانی خود را میگیرد.

 

در اینگونه افراد با سلطه جویی و کنترل کردن فرد دیگر نوعی احساس امنیت در فرد پدید می آید.

 

فرد در این رابطه پنهان از همسر و یا شریک پیشین خود جدا نمیگردد.

 

خیانت جنسی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابطه جنسی رفاقتی:

در این نوع رابطه پنهانی دو فرد با یکدیگر رابطه جنسی داشته و از یکدیگر مانند دو دوست مراقبت میکنند.

 

با اینحال زیاد با یکدیگر صحبت نمیکنند.

رابطه ی عشقی

آنها با یکدیگر خوش بوده و با یکدیگر بودن لذت میبرند.

 

آنها میپندارند که این نوع رابطه پنهانی نه تنها هیچ لطمه ای به زندگی مشترک با همسرشان نمیزند بلکه تاثیر مثبتی نیز بروی آن میگذارد.

 

این نوع رابطه ممکن است سالها بطول انجامد. این رابطه عزت نفس، حس پذیرش، هیجان، خیالپردازی، لذت، شیطنت، اشتیاق وارضای تمایلات جنسی فرد را برآورده میسازد.

 

رابطه جنسی ماجراجویانه:

در این رابطه پنهانی نیز رابطه جنسی وجود دارد. یک رابطه مفرح و شیطنت آمیز میباشد.

 

دو فرد برخی اوقات تصور میکنند کودک بوده و طرف مقابلشان اسباب بازی میباشد که به فرد دیگری تعلق دارد. هر دو فرد در این رابطه خود محور بوده و در جستجوی لذت خویش میباشند.

 

معمولا نیز دارای شریک جنسی فراوانی هستند.

هوس زود گذر

برای فرد رابطه جنسی یک بازی رقابتی و وسیله ای برای کنترل و سلطه جویی میباشد.

 

این نوع رابطه به فرد عزت نفس، حس شایستگی ،رقابت، هیجان، شیطنت و زیرکی میبخشد ولی در نهایت باعث از هم گسستگی زندگی و شرمساری او خواهد گردید.

 

رابطه جنسی مرض گونه:

برخی روابط جنسی پنهان تنها یک شب بطول می انجامد. حتی فرد نام معشوقه خود را نیز به خاطر نمیسپارد.

 

اینگونه افراد تنها میخواهند چیزی را اثبات کنند و تنها انگیزه آنان ارضاء جنسی میباشد.

 

در جستجوی روابط جنسی بودن مکرر آنان آشکار کننده احساس تردید به خویش، خشم، انتقامجویی و یاغیگری مفرط آنان میباشد.

 

در این نوع رابطه فرد از همسر خود جدا نمیگردد چون نیازی به این کار ندارد.

 

این نوع رابطه به فرد احساس عزت نفس و قدرت توام با غرور، تسکین، خصومت، تنهایی، برتری، و انتقامجویی میبخشد.

 

۱۰ نشانه خیانت در مردان

متاسفانه پدیده نكوهیده خیانت در برخی از مردان مشاهده میشـود كه در نهایت موجبات تخریف روابط خـانـواده را فراهــم خواهـد آورد.

 

مطالب مشابه : این گونه زندگی یکنواخت و کسل کننده نداشته باشید

رابطه ی عشقی کورکورانه

در این قسمت به ۱۰ نشانه خیانت در مردان اشاره می كنیم.

 

این علائم ممكن است شروع قصه ای غم انگیز باشد پس سعی نماییـد حـواس خود را بیشتر جمع كنید.

 

● افزایش ساعات كاری

بیشترشدن مدت زمانی كه بقول او بدلیل اضافه كاری یا جلسه سر كار میماند یكی از نشانه های مهم است.

 

این فرصت خوبی است برای ملاقات و قرارهای عاشقانه.

 

● تفكر زیاد و خیره شدن

بتازگی زیاد توی فكر است، معمولا” به یك نقطه خیره میشود و در افكار خود فرو رفته، آیا مشكل كاری دارد؟

 

با كـسی دعوایـش شده؟

 

اگر نـه پـس از خـواب خـرگوشـی بیدار شوید.

مجازات خیانت

● كم حرفی و سرد مزاجی

یكی از نشانه ها این است كه او دیگر در خانه حرف نمی زند و یا بسیار كم حرف شده است، با شما به سردی برخورد كرده و احساسات شما را بی معنی می انگارد و دیگر حرفهای عاشقانه نمیزند.

 

● مخفی كردن موبایل و تلفنهای بی جواب

موبایلش را هیچگاه از خودش دور نمیكند ،هنگام زنگ خوردن بسرعت سراغش رفته و به آرامی صحبت می كند.

 

تلفنهای مشكوك و مزاحم زیاد شده است.

 

● عدم تمایل به روابط جنسی

در صورت وجود روابط پنهانی شـور و هـیجان همسر شما برای سكس از بین رفته و دیگر مانند گـذشـته تـمایـلی به داشـتن این روابط ندارد او سرد و بیتفاوت از كنار شما خواهد گذشت.

 

● اتهام به خیانت

از قدیم گفتن “دست پیش بگیر تا پس نیـفتـی” و “كافـر هـمـه را بـه كیش خود پندارد”.

 

له او شما را به خیانت متهم می كند در حالی كه هیچ دلیل و مدركی ندارد.

سرد مزاجی

چون خود چنین افكاری درسردارد اینطور می انگارد كه شما نیز به دنبال كج روی و تقلب هستید.

 

انگ زدن های بی مورد، سوال پیج كردنهای پی در پی و بدون منطق می تواند نشانه مهمی برای خیانت در او باشد.

 

● جبهه گیری و پرخاشگری

هنگامی كه از او میپرسید “چرا دیر كردی؟

 

” یا “چرا موبایلت خـامـوش بود؟

 

” او با لحنی تند و چهره ای برافروخـته شـروع بـه توجـیه شـما می كـند و با اسـترس پاسخ سوال را می دهد.

 

برای هر موضوع بی اهمیتی شروع به بهانه تراشی و تند خویی می كند.

رابطه ی عشقی مقطعی

“آنكه از حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟” هر قدر پاسخها با لحن آرامتر و منطقی تر بیان شوند، احساس صحیح بودن آنها بیشتر تقویت خواهد شد و بالاعكس.

 

● احساس گناه و شرمندگی زیاد

او بدلیل گناهی كه در مورد شما مرتكب شده احسـاس گـناه و عذاب وجدان می كند بنابراین وقتی هدیه ای به او می دهید و یا كار غیر منتظره ای برایش انجام می دهید، چهره اش منقلب شده و علائم شرمندگی در چهر ه اش موج خواهد زد.

 

● تغییر شخصیت وشكل ظاهری

نوع لباس پوشیدن او تغییر می كند، جملات جدید بیان می كند، حركات متفاوت از او سر می زند، ساعت خواب و بیداریش تغییر می كند، غذاهای جدیدی طلب می كند.

 

بـیـشتر حـمام مـی رود، مـوهای خـود را بـرخـلاف گـذشـتـه حـالـت داده و آغـشتـه بـه ژل می نماید.

 

او می خواهد مطابق با میل دیگری رفتار كند، لباس بپوشد، حرف بزند، غذا بخورد و …

 

● افزایش ناگهانی ساعت كاری در اینترنت

امروزه اینترنت و اسلحه بسیار قوی آن یعنی “چت” وسیله ای مطمئن و امن برای رد و بدل حرفهای عاشقانه و الـبته درد دل های شبـانه بــرای عشـاق تازه بـهـم رسیده و یا نرسیده تلقی می گردد.

 

✅ مطالب مشابه : مزایا و معایب ازدواج دختران با پسر بزرگتر از خود

خیانت و حس پشیمانی

گـذراندن سـاعتهای متـمادی شـوهرتان را در جـلـوی كامپیوتر بحساب انجام كارهای اداری و استفاده عـلمـی او از كامـپـیوتر نـگذارید و كمـی بیـشتر حواستان را جمع نمایید.

 

● نتیجه:

گرچه نـشـانه های ذكر شـده به هیـچ عنـوان دلیـل قطعی برای خیانت مردان محسوب نمیگردد، دانستن آنها برای پیشگیری از خیانت پیش از وقوع مفید می باشد.

 

فضای خانواده خود را با صداقت و صمیمیت گرمتر و جذاب تر نمایید.

 

صادق باشید!

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: