روش جدید و متفاوت جریمه کردن ماشین ها

روش جدید و متفاوت جریمه کردن ماشین ها

ماشینی که از کنار شما عبور کند جریمه می شوید

 

اگر این ماشین از کنار شما عبور کند و مرتکب خطایی شده باشید مطمئن باشید جریمه آن به دست شما خواهد رسید.

اگر در خیابان دوبله ایستادید یا غیر قانونی وارد طرح شدید و ماشینی با مشخصات عکس بالا از بغلتون رد شد، بدونید که عکس ماشینتون گرفته شده و جریمه بعدا میاد خدمتتون

 

روش جدید برای جریمه کردن

روش جدید و متفاوت جریمه کردن ماشین ها

روش متفاوت جریمه کردن ماشین ها