رو پاهای مامانم بخوابم (عکس)

رو پاهای مامانم بخوابم (عکس)
برای یک مادر خیلی سخته بچه شو جیگر گوششو بزرگ کنه برای خودش یه  مرد بشه درست زمانی که می خواد اون رو تو لباس دامادی بغل کنه یهو همه چی عوض شه و اون رو تو کفن به آغوش بگیره…
 
کاش میشد لاغر کنم خیلی لاغر…
بیست کیلو بشم!
ده کیلو بشم!
نه! … …
سنگینه براش…
پنج کیلو شم …
تا دوباره برم رو  پاهای مــامــانم  بخوابم …!

زیبا نوشت ♣
خوشا آنانکه مردانه می میرند و تو ای عزیز!
خوب می دانی که تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند

شهید مرتضی آوینی