رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بزرگترین میهمانی چای!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

زودترین زمان رفتن داخل چمدان!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بیشترین تعداد سوزن در صورت!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بزرگترین پیتزای جهان

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

طولانی ترین زمان پخش زنده یک مراسم!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بیشترین تعداد ظرف سفالی ساخته شده در یک ساعت!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بزرگترین گوش سگ!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بزرگترین ویولون جهان!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بیشترین تعداد پیرسینگ (سوراخ کردن) صورت!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

درازترین گربه خانگی دنیا!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)


بلندترین سیبیل دنیا!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)


دراز ترین لباس عروس!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بیشترین تعداد باز شدن بطری بصورت همزمان!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

کوتاه قدترین آدم دنیا!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

پیرترین دوقلوی جهان!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

کوچک ترین سگ دنیا!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بزرگترین نورپردازی در شب کریسمس

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

کوتاه قدترین دختر دنیا

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بیشترین مسافت طی شده با بدن آتش گرفته

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بیشترین تعداد گرفتن تیر با دست با چشمان بسته!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بیشترین پرش پاپ کورن!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بیشترین تعداد باز کردن بطری با سر!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

پیرترین مربی یوگا!

رکوردهای برتر گینس در سال 2012 (+ تصاویر)

بزرگترین شکلات جهان!