رکوردی جالب با ساعت های کوکی (عکس)

رکوردی جالب با ساعت های کوکی (عکس)

 

تکناز : جی ودن ( Jay Wheddon ) از بریتانیا در 3 اکتیز 2008 در لندن توانست با شکستن 88 ساعت کوکی ( دارای زنگ هشدار ) رکورد شکستن بیشترین ساعت کوکی در یک دقیقه با پا را از آن خود کند.
رکوردی جالب با ساعت های کوکی (عکس)