رکورد شیبدار ترین خیابان جهان (+عکس)

رکورد شیبدار ترین خیابان جهان (+عکس)
 
  شیبدار ترین خیابان جهان بالدویر در یکی از جزایر نیوزیلند به نام Dunedin واقع شده و طول این خیابان 350 متر است که از جاده North شروع شده به چهارراه Buchanan ختم می شود.
 
خیابان بالدویر به عنوان شیب دار ترین خیابان جهان در کتاب گینس ثبت شده، چراکه ارتفاع آن تا 80 متر افزایش می یابد. شیبدارترین بخش آن حدود 161.2 متر است و شیب آن به 38 درجه می رسد.
 

 
رکورد شیبدار ترین خیابان جهان (+عکس)

شهر Dunedin در سال 1848 تاسیس شد و شیبدار بودن این خیابان غیرعمدی بوده است. این خیابان مانند بیشتر قسمت های نیوزلند به شیوه ای بی نظم و درهم توسط معماران انگلیسی ساخته شده است.

رکورد شیبدار ترین خیابان جهان (+عکس)

رکورد شیبدار ترین خیابان جهان (+عکس)

رکورد شیبدار ترین خیابان جهان (+عکس)

رکورد شیبدار ترین خیابان جهان (+عکس)