رکورد عجیب بزرگ‌ ترین پیتزای جهان ! (+عکس)

رکورد عجیب بزرگ‌ ترین پیتزای جهان ! (+عکس)
وقتی پای رکورد زدن در میان باشد پخت پیتزایی با قطر 40 متر دیگر چیز عجیبی به حساب نمی‌آید.

کتاب رکوردهای گینس به تازگی در لیست غذاهای رکورد شکن خود یک پیتزای 40 متری را جایگزین پیتزای رکورد شکن قبلی کرده است.

این پیتزا عظیم که «اوتاویا» نام گرفته دست پخت گروهی از آشپزهای ایتالیایی است که از 90 تن ماده اولیه آماده شده و برای درست کردن آن 48 ساعت وقت صرف شده است…

رکورد عجیب بزرگ‌ ترین پیتزای جهان ! (+عکس)

 

رکورد عجیب بزرگ‌ ترین پیتزای جهان ! (+عکس)

 

 
رکورد عجیب بزرگ‌ ترین پیتزای جهان ! (+عکس)
 
 
رکورد عجیب بزرگ‌ ترین پیتزای جهان ! (+عکس)