رکورد پوشیدن لباس روی هم اونم 245 تی شرت (عکس)

رکورد پوشیدن لباس روی هم اونم 245 تی شرت (عکس)
 
رکورد قبلی این مورد غیرعادی از آن مرد سوئدی بود که 238 تی شرت را پوشیده بود.
 
وقتی وی 120 امین لباس را میپوشید احساس خفه شدن داشت اما به مسابقه ادامه داد و آخرین لباسی که پوشید 10XL بود. پس از مسابقه تی شرت ها جمع آوری و برای پول به خیریه فروخته شد.
 
رکورد قبلی این مورد غیرعادی از آن مرد سوئدی بود که 238 تی شرت را پوشیده بود. پیش از این او رکورد های جالبی از قبیل هل دادن خودرو به مدت 24 ساعت و ساخت بزرگترین های قلعه شکلاتی جهان و … را ثبت کرده است.