ریسک کردن همیشه زیباست اما این یکی فرق داره ! (عکس)

ریسک کردن همیشه زیباست اما این یکی فرق داره ! (عکس)
 
حمل و نقل ماشین گردشگران در هند با قایق های کوچک فرسوده بسیار ریسک بالایی را می طلبد زیرا ممکن است با کوچکترین موجی قایق وارانه شود.
ریسک کردن همیشه زیباست اما این یکی فرق داره ! (عکس)