زبان درازترین دختر جهان !+ عکس

زبان درازترین دختر جهان !+ عکس
تک ناز : شانل تاپر دانش آموزی در کالیفورنیا است که طول زبانش به 9.75 سانتی متر 3.80 اینچ میرسد. این درحالیست که استفال تایلر از انگلستان با طول زبانی معادل 3.86 اینچ بلندترین زبان دنیا را در اختیار دارد.
 
 
زبان درازترین دختر جهان !+ عکس