مراسم زیبای چهارشنبه سوری

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

یکی از آئینهای سالانه ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است.

 

ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز میروند.

 

مردم در این روز برای دفع شر و بلا و برآورده شدن آرزوهایشان مراسمی را برگزار می کنند که ریشه اش به قرن ها پیش باز می گردد.

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

قاشق زنی، آجیل مشکل گشا، پریدن از روی آتش، فالگوش ایستادن و… از مراسم اصلی شب چهارشنبه سوری است.

 

ظاهرا مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آئینهای کهن ایرانیان است که همچنان در میان آنها و با اشکال دیگر در میان باقی بازماندگان اقوام آریائی رواج دارد.

 

اما دکتر کورش نیکنام موبد زرتشتی و پژوهشگر در آداب و سنن ایران باستان، عقیده دارد که چهارشنبه سوری هیچ ارتباطی با ایران باستان و زرتشتیان ندارد و شکل گیری این مراسم را پس از حمله اعراب به ایران می داند.

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

دکتر نیکنام در این باره می گوید:”

ما زرتشتیان در کوچه ها آتش روشن نمیکنیم و پریدن از روی آتش را زشت میدانیم.

 

“در گاه شماری ایران باستان و زرتشتیان اصلأ هفته وجود ندارد.

 

ما در ایران باستان هفت روز هفته نداشتیم.

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

شنبه و یکشنبه و… بعد از تسلط اعراب به فرهنگ ایران وارد شد.

 

بنابراین اینکه ما شب چهارشنبه ای را جشن بگیریم« چون چهارشنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته بوده » خودش گویای این هست که چهارشنبه سوری بعد از اسلام در ایران مرسوم شد.”

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

“ما پیش از تسلط اعراب بر ایران هر ماه را به سی روز تقسیم می کردیم.

 

و برای هر روز هم اسمی داشتیم . هرمز روز، بهمن روز،…” “برای ما سال ۳۶۰ روز بوده با ۵ روز اضافه « یا هر چهار سال ۶ روز اضافه ».

 

ما در این پنج روز آتش روشن میکردیم تا روح نیاکانمان را به خانه هایمان دعوت کنیم.”

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

“بنابراین، این آتش چهارشنبه سوری بازمانده آن آتش افروزی ۵ روز آخر سال در ایران باستان است و زرتشتیان به احتمال زیاد برای اینکه این سنت از بین نرود، نحسی چهارشنبه را بهانه کردند و این جشن را با اعتقاد اعراب منطبق کردند و شد چهارشنبه سوری.”

 

گرد آوردن بوته، گیراندن و پریدن از روی آن و گفتن عبارت “زردی من از تو، سرخی تو از من” شاید مهم‌ترین اصل شب چهارشنبه سوری است.

 

هر چند که درسال‌هاي‌ اخیر متاسفانه این رسم شیرین جایش را به ترقه بازی و استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک داده است.

 

انداختن چادر بر سر و زدن قاشق برهم از دیگر رسوم این شب است.

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

معمولاً جوانترها با انداختن چادری بر سر به در خانه همسایه ها رفته و با قاشق زدن، از انها شیرینی یا مشتی آجیل میگیرند.

 

خوردن آجیل مشکل گشا که بی شباهت به آجیل شب یلدا نیست، از اصول چهارشنبه سوری است.

 

که مردم با نیت دست یافتن به حاجتشان و یا رفع مشکلشان این آجیل را می خورند.

 

در اواخر سلطنت سلسله قاجار در تهران در میدان ارک توپی به نام ” توپ مروارید” وجود داشت که در شبهای چهارشنبه سوری اطرافش مملو از دخترانی بود که در آرزوی پیدا کردن شوهر بودند.

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

انها در این شب به بالا این توپ قدیمی می رفتند و برای بر آورده شده حاجتشان بر روی این توپ آرزو می کردند.

 

سعید نفیسی در مقاله ای به نام “چهارشنبه سوری” بخشی از مراسم چهارشنبه سوری را که سال‌ها پیش در چند شهر مختلف ایران رواج داشت، این گونه توضیح می دهد:

 

شیراز: آتش افروختن در معابر و خانه ها، فالگوش، اسپند سوزاندن، نمک گرد سر گرداندن« در موقع اسفند دود کردن و نمک گردانیدن زنان اوراد مخصوصی میخوانند»

 

قلمرو چهارشنبه سوری در شیراز صحن بقعه شاه چراغ است و در آنجا نیز توپ کهنه ای است که مانند توپ مروارید تهران زنان از آن حاجت می خواهند.

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

اصفهان:

آتش افروختن در معابر، کوزه شکستن، فالگوش؛ گره گشائی و غیره کاملا متداول است.

 

مشهد:

گره گشائی؛ آتش افروختن؛ کوزه شکستن و آتش بازی متداول است و علاوه بر آن در هر خانه یکی دو تیر تفنگ می اندازند.

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

زنجان:

آتش افروختن؛فالگوش و کوزه شکستن متداول است.

 

در مراسم کوزه شکستن در زنجان، پولی با آب در کوزه می اندازند و از بام به زیر می افکنند.

 

دیگر از رسوم مردم این شهر در چهارشنبه سوری اینکه دخترانی را که میخواهند زودتر شوهر بدهند به آب انبار می برند و هفت گره بر جامه ایشان می‌زنند و پسران نابالغ باید این گره ها را بگشایند.

مراسم زیبای چهارشنبه سوری

تبریز:

آجیل و میوه خشک از ضروریات است و دیگر اینکه در این شب مردم از بام خانه ها بر سر عابرین آب می ریزند.

 

ارومیه:

شب جهارشنبه سوری بر بام خانه ها می روند و کجاوه ای را که زینت کرده و آرایش داده با طناب از بام به سطح خانه فرود می آورند و میگویند:” بکش که حق مرادت را بدهد.”

 

کسی که در خانه است مکلف است که در آن کجاوه شیرنی و آجیل بریزد وپس از آنکه در آن چیزی ریختند آن را بالا کشیده و به بام خانه دیگری می‌برند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: