زمانیکه دختران سعودی قصاب میشوند! (عکس)

مجموعه : مجله خبری
زمانیکه دختران سعودی قصاب میشوند! (عکس)
از نکات جالب توجه و متفاوت در مراسم حج امسال، حضور بی سابقه تعدادی دختر و زن عربستانی در ذبح قربانیان در روز عید قربان بود. در همین راستا رسانه های عربستانی با انتشار برخی تصاویر و مطالبی، به این مسأله پرداخته و آن را گامی مثبت در راستای افزایش آزادی دختران و زنان عربستانی تلقی کردند.
به گزارش تکناز دسته ای دیگر از کارشناسان و رسانه ها، این کار را نامناسب دانسته و آن را مخالف با شخصیت و طبیعت لطیف زنان دانسته اند. در این میان، بیشترین دختری که توجه رسانه ها را به خود جلب کرد، دختر 21 ساله ای بود که با مهارت کامل به ذبح گوسفندان می پرداخت. مهارت وی به گونه ای بود که گویا سال هاست در شغل قصابی مشغول فعالیت بوده است.
 
زمانیکه دختران سعودی قصاب میشوند! (عکس)
وی در پاسخ به رسانه های سعودی در مورد احساسش در این باره گفت: بنده نه تنها احساس ترس نمی کردم، بلکه هیجان داشتم و به چنین کاری علاقه داشتم. همین امر باعث شد که با روحیه کامل و قوی به ذبح تعدادی از گوسفندان بپردازم.
گفتنی است تعداد قابل توجهی از صفحات متعلق به دختران عربستانی در سایت های اجتماعی، امسال عکس ذبح کردن گوسفند توسط دختران و زنان عربستانی را منتشر کرده اند.