زمانیکه در آمریکا سیاه پوستان را می سوزاندن !! (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
زمانیکه در آمریکا سیاه پوستان را می سوزاندن !! (+عکس)
از ابتدای تاسیس آمریكا روش‌های متعددی برای اعدام محكومان در این كشور استفاده شده است كه از میان آنها می‌توان به "شكستن بر روی چرخ "، "زنده زنده سوزاندن "، "له كردن با سنگ " و "چوبه‌دار " را نام برد. 
در حال حاضر 5 روش برای اعدام در آمریكا وجود دارد كه عبارت است اعدام با استفاده از صندلی الكتریكی، جوخه اعدام، تزریق سم، حلق آویز كردن. 
 
سوزاندن: 
این نوع اعدام از طریق سوزاندن محكومان به صورت‌های مختلف صورت می‌گرفت كه ریختن "سرب گداخته " در حلق محكومان و زنده به آتش انداختن و یا گودال‌های آتش كه برای اعدام‌های جمعی استفاده می‌شده است از جمله این روش‌ها است. سوزاندن در اوایل قرن 19 در آمریكا متوقف شد. 
زمانی كه تعداد زندانیان اعدامی زیاد بوده بعضا حجم آتش زیادی برای سوزاندن آنها استفاده می‌شده است. 
 

زمانیکه در آمریکا سیاه پوستان را می سوزاندن !! (+عکس)
 
سوزاندن تدریجی: 
در این روش محكوم به تدریج در آتش می‌سوخت و جان می‌داد به صورتی كه سوزاندن متهم از پاها شروع شده و پس از دست‌ها و بازوها، سینه، بالای سینه و نهایتا صورت‌بود كه به مرگ منجر می‌شد. در این روش 2 ساعت مرگ محكوم به طول می‌انجامید. 
 
اعدام سیاه پوستان در آمریكا
 
یكی از نمونه‌های آدم‌سوزی در آمریكا به ایالت تكزاس مربوط می‌شود كه یك سیاه پوست آمریكایی كه از عقب ماندگی ذهنی رنج می‌برد را به اتهام قتل یك زن سفید پوست آمریكایی در نوعی روغن فرو بردند و بعد با طناب آویزان كردند و با آتش وی را به تدریج سوزاندند.