زندگی با ام اس

مجموعه : پزشکی و سلامت
زندگی با ام اس

صرف نظر از اینكه درمانهای ام اس چقدر برای یك بیمار مبتلا به آن موثر می باشند، بیماران، خانواده های‌ آنان و متخصصین در این نكته توافق دارند كه زندگی با این بیماری میتواند دشوار، ناامید كننده و از نظر جسمی و روحی از هنگام تشخیص این بیماری دردناك باشد.

زندگی با ام اس

حتی موارد متوسط این بیماری میتواند در تمام جنبه های‌ زندگی اثر بگذارد كه شامل راه رفتن، دیدن، كار كردن، بازی كردن، رانندگی و ارتباط با خانواده و دوستان میباشد.

 

بیماران جوانی كه شدیداً بیمار هستند ممكن است نتوانند تحصیل خود را به پایان برسانند

زندگی با ام اس

و حتی ممكن است والدین خود را ترك كنند بیمارانی كه دارای همسر و فرزند هستند ممكن است مجبور شوند تمام جنبه های‌ زندگی خود را در آینده تغییر دهند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: