زندگی رویایی زیبا را در این عکسها ببینید !!

مجموعه : عاشقانه
زندگی رویایی زیبا را در این عکسها ببینید !!

به گزارش تکناز این دو همدیگر ر در انجمن حمایت از افراد مبتلا به آسیبهای مغزی ناشی از حوادث پیدا کردند و به دلیل داشتن تفاهمهای بسیار تصمیم به ازدواج گرفتند.
زمانیکه "لوییز جونز" در یک تصادف مرگبار دچار آسیب مغزی شد فکر میکرد رویای عروس شدن برای وی پایان یافته است.

زندگی رویایی زیبا را در این عکسها ببینید !!

او بعد از تصادف شدیدش مدت 2 هفته در کما بودو زمانی که به هوش آمد قدرت تکلم و راه رفتنش را از د ست داده بود و با تمرین زیاد دوباره آنها را به دست آورد. وی با پیوستن به گروه حامی افراد دچار آسیب مغزی توانست عشق را تجربه کند.

زندگی رویایی زیبا را در این عکسها ببینید !!

خانم جونز میگوید من سرگیجه های وحشتناکی دارم و خیلی زود همه چیز را فراموش میکنم و حتی گاهی حرف زدن یادم میرود.

زندگی رویایی زیبا را در این عکسها ببینید !!

آقای جونز هم در اثر ضربات شدیدی که در یک حمله خیابانی به سرش وارد شده است دچار آسیب مغزی شده است و مدت زیادی در بیمارستان بستری بوده است و برای مدت زمان زیادی حافظه اش را از دست داده بود.

زندگی رویایی زیبا را در این عکسها ببینید !!

این زوج علی رغم مشکلات جسمی مشابه تصمیم گرفتند ازدواج کنند و به همین دلیل و اینکه هردو نعمت زندگی دوباره بدست آوردند دلیرترین زوج بریتانیا نامیده شدند.