زندگی سخته

یكی خوابش سنگین میشه تخت میشكنه
بعد كه از خواب میپره دستش میشكنه
فرداش از مرحله پرت میشه پاش هم میشكنه
میزنه به سرش سرش هم میشكنه
همون یارو خودش رو میزنه به اون راه گم میشه
كلی اعصابش خوردمیشه نوار خالی گوش میده
یه هو می خوره زمین تا خونه سینه خیز میره
جلو پمپ بنزین سیگار میكشه میگن آقا اینجا پمپ بنزینه سیگارنكش میگه اهه من جلو بابام هم سیگار میكشم
یه روز میخوره به شیشه میگه عجب هوای سفتی
روز بعد میخوره به دیوار كمونه میكنه
فرداش باز میخوره به دیوار میگه ببخشید
پس فرداش باز میخوره به دیوار وای میسته پلیس بیاد
دوپینگ میكنه برا اینكه كسی نفهمه آخر میشه
میره تظاهرات می بینه شلوغه ، برمیگرده
میره لایه اوزون رو میدوزه میمونه اون ورش
میره پشت بوم می خوابه سردش میشه در پشت بوم رو میبنده
سوار اتوبوس میشه از یه دختره خوشش میاد پیاده میشه شماره اتوبوس رو ور میداره
بعد از این همه اتفاق بی هوا از خونه میره بیرون خفه میشه

پایگاه فرهنگی هنری تکناز