زندگی عجیب با مغز و جمجمه نصفه و نیمه !+ عکس

زندگی عجیب با مغز و جمجمه نصفه و نیمه !+ عکس
به گزارش تکناز به نقل از تابناک کارلوس رودیگز که در جریان تصادفی هولناک از مرگ حتمی نجات یافته، چند سالی است که با نیمی از جمجمه و مغز زندگی میکند.

این جوان فلوریدایی در این حادثه از شیشه عقب خودرو به بیرون پرتاب شد و با سر به زمین خورد. از آنجا که در اثر این ضربه استخوان جمجمه (skull) او کاملاً آسیب دیده بود پزشکان مجبور شدند برای نجات جانش نیمی از مغز و استخوانهای جمجمهاش را تخلیه کنند و به این ترتیب این جوان در ظاهر از بالای پیشانی تا وسط سرش دچار فرورفتگی هولناکی شد.

رودیگز تا پیش از این حادثه در مصرف مواد و مشروبات الکلی بسیار افراط میکرد اما این حادثه سبب شد او به یکی از نکوهشکنندگان مواد تبدیل شد.

در فیلم ویدئویی جدیدی که از او روی سایتها قرار گرفته او در حالی که سیگاری به لب دارد دیگران را از مصرف مواد منع میکند.

این فیلم نه به بخاطر مضامین و صحبتهای رودیگز که به دلیل چهره عجیب و دلهرهآور او تا به حال بازدیدکنندههای زیادی داشته است.

زندگی عجیب با مغز و جمجمه نصفه و نیمه !+ عکس      

زندگی عجیب با مغز و جمجمه نصفه و نیمه !+ عکس

زندگی عجیب با مغز و جمجمه نصفه و نیمه !+ عکس