زندگی عجیب مردی 3 زنه در آمریکا !+ تصاویر

زندگی عجیب مردی 3 زنه در آمریکا !+ تصاویر

جو ، مرد 42 ساله آمریکایی که با دو خواهر دوقلو و خاله اونها ازدواج کرده .

او از این سه زن،24 تا بچه داره در ایالت یوتای امریکا زندگی میکنه


زندگی عجیب مردی 3 زنه در آمریکا !+ تصاویر

 

زندگی عجیب مردی 3 زنه در آمریکا !+ تصاویر

زندگی عجیب مردی 3 زنه در آمریکا !+ تصاویر