زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

Junrey Balawing نام جوان 17 ساله اهل فیلیپین است که شبیه یک کودک یک ساله می ماند. او تنها 55 سانتیمتر قد دارد و نمی تواند بر پاهای خود بیایستد. در ماه ژوئن آینده ، وقتی او به سن 18 سالگی برسد، نام خود را به عنوان کوتاه ترین مرد جهان در کتاب رکوردهای گینس، ثبت خواهد کرد.
 

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 زندگی کوتاه قدترین مرد جهان ( تصویری)

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز