زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

به گزارش تکناز داشتن خانه و ماوایی که بتوان در آن احساس آرامش کرد، آرزوی خیلی از جوانان ایران و حتی دنیاست؛ خانه ای بزرگ و راحت و با امکانات کامل.

اما این زوج چینی ظاهرا چندان به بزرگی خانه اهمیت نمی دهند، چرا که فضای 8 متر مربعی پشت یک کامیون را برای زندگی و به عنوان ماوای خود برگزیده اند.

تصاویری ببینند از خانه و زندگی این زوج جوان چینی.

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

 

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

 

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

 

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

 

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

 

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

 

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر

 

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر