زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر

زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر

 

 زندگی مدرن ، برای ما از بس عادی شده از آن نمی هراسیم؛ اما بعضی انسانها از آن با وحشت فراری اند.

یکی از اشخاص که از زندگی مدرن و ماشینی به زندگی طبیعی پناه آورده، خود تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد است؛ دانشگاهی که نقش زیادی در دوران مدرن و این نوع زندگی دارد.

خانم Emma Orbach که استفاده از هر نوع فناوری و یا محصول آن، حتی برق، را در زندگی خود ممنوع کرده، می گوید" من اینجا دور از سرعت سرسام آور زندگی جدید، راحتم و علاقه ای به خوردن پیتزایی که در یک چشم به هم زدن درست می شود ندارم.

روش زندگی این خانم 59 ساله در مزرعه ای در ولز از تصاویر پیداست. و فقط این دانستن نام خانه او هم جالب است: روح زمین!

 

زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر

زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر

زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر

زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر

زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر

زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر

زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر

زنی تحصیل کرده که از زندگی مدرن می هراسد !+ تصاویر