زنی که با استفاده ازخلاقیت خود ثروتمند شد (+عکس)

زنی که با استفاده ازخلاقیت خود ثروتمند شد (+عکس)

باربارا فرانک 58 ساله ثروت خود را از فروش مجسمه های حیوانییبدست آورده که از زباله های جمع آوری شده می سازد.

یک هنرمند انگلیسی با جمع آوری زباله و اشیاء اضافی و گذاشتن آنها در کنار هم، مجسمه های زیبایی را خلق کرده که واقعا باور نکردنی است.

تکناز ، باربارا فرانک 58 ساله ثروت خود را از فروش مجسمه های حیوانییبدست آورده که از زباله های جمع آوری شده می سازد. وی همراه با سگ خود در خیابانها راه می رود و آشغالهایی مثل قوطی حلبی، جواهرات بدلی و سیم های فلزی را جمع آوری می کند.

باربارا فرانک ، این مجسمه ها را که طرفداران بسیاری پیدا کرده، معمولا، به قیمت 2000 دلار می فروشد.


زنی که با استفاده ازخلاقیت خود ثروتمند شد (+عکس)

زنی که با استفاده ازخلاقیت خود ثروتمند شد (+عکس)

زنی که با استفاده ازخلاقیت خود ثروتمند شد (+عکس)

زنی که با استفاده ازخلاقیت خود ثروتمند شد (+عکس)

زنی که با استفاده ازخلاقیت خود ثروتمند شد (+عکس)

زنی که با استفاده ازخلاقیت خود ثروتمند شد (+عکس)

زنی که با استفاده ازخلاقیت خود ثروتمند شد (+عکس)

منبع : روزگار نو