زنی که شوهرش او را پس از جدایی با اسید سوزاند !!

مجموعه : مجله خبری
زنی که شوهرش او را پس از جدایی با اسید سوزاند !!
جواب رد به ازدواج،مشکلات مالی، و دعواهای زناشوئی دلایل عمده اسید پاشی در بنگلادش است؛ امری که در این کشور عادی به نظر می رسد.
نوریانو 38 ساله یکی از هزاران زنی است که در بنگلادش قربانی بی رحمی همسرش شده است.او پس از اینکه متوجه شد که شوهرش به او خیانت کرده و با زن دیگری رابطه دارد از وی جدا شد.
بیش از 8 روز از قهر نوریانو بعد از 18 سال زندگی مشترک،نگذشته بود که همسرش با موتور به سمت وی حمله کرد و روی صورتش اسید ریخت و او هر دو چشمش را از دست داد و نابینا شد.
بعد از این ماجرا مادر شوهر نوریانا او را مجبور به رضایت و ادامه زندگی کرد.

زنی که شوهرش او را پس از جدایی با اسید سوزاند !!

زنی که شوهرش او را پس از جدایی با اسید سوزاند !!

 
طبق اظهارات نوربانو:"مادر شوهرش با پرداخت پول وی را پس از یک سال از زندان آزاد کرد. مرا مجبور کرد تا رضایت نامه را امضا کنم تا او آزاد شود و از پسرانم برای متقاعد کردن من به ازدواج مجدد با پسرش استفاده کرد. مردم فکر می کردند که یک شوهر از زن کورش محافظت می کند ولی هرگز این طور نشد و او همچنان به کتک زدن من ادامه می دهد.من حتی قادر به پختن غذا برای خود و فرزندانم نیستم و این کار را دختر کوچکم انجام می دهد."
 
روزگارنو