زنی که فقط با خنده به خواب می رود (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
زنی که فقط با خنده به خواب می رود (+عکس)
یک بانوی انگلیسی باید از اماکن و یا نکاتی که باعث خنده او می شود دوری کند.

"کلر اسکوت" 24 بع نوعی بیماری نادر روبرو است که عضلات صورتش بسیار ضعیف می باشند و هرگاه که می خندد به خوابی عمیق فرو می رود.
 


او می گوید یک بار در خیابان خندیده و همسرش مجبور شده او را تا خانه بغل کند، یک بار نیز فرزند کوچکش لطیفه ای تعریف کرده که او در جا خوابش برده است.
 
این بیماری "كاتابلیكسیا" نام دارد که تنها تعداد کمی در جهان به آن دچار می باشند.