تبلیغات

زنی که با اسکلت پای قطع شده خود سلفی می گیرد

زنی که با اسکلت پای قطع شده خود سلفی می گیرد

سلفی های عجیب و ترسناک زنی با اسکلت

 

زنی که پزشکان به خاطر بیماری مجبور به قطع پای او شدند، سعی کرد با روشی جالب با این موضوع کنار بیاید.

 

زن جوانی که بخاطر بیماری سرطان یک پای خود را از دست داده بود سعی کرد تا از وضعیت موجود بهترین استفاده را کند.

زنی که با اسکلت پای قطع شده خود سلفی می گیرد

سلفی زن با اسکلت

 

او از پزشکان خواست تا پای قطع شده را به او برگردانند، سپس استخوان ها را تمیز و عضو بی جان را تبدیل به یک مجسمه سیار برای خود کرد.

 

حالا او همراه با اسکلت پایش به سفرهای متعدد می رود و به زندگی عادی خود ادامه می دهد. بعلاوه اینکه گرفتن سلفی کنار استخوان پایش به یکی از کارهای مورد علاقه او تبدیل شده است.

زنی که با اسکلت پای قطع شده خود سلفی می گیرد

سلفی زنی با اسکلت پای خود

 

تبلیغات