زن شیطان صفت که به بهانه ماساژ شوهرش را کشت !+ عکس

زن شیطان صفت که به بهانه ماساژ شوهرش را کشت !+ عکس

 

برای این زن حدود ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است که بعد از اتمام این ۵ سال دوباره به جامعه برخواهد گشت!

زن ۲۷ ساله همسرش را برای ماساژ با روغن داغ وسوسه کرده و به وان حمام میبرد و وقتی که مرد برهنه میشود او را با گازوییل اتش میزند!

مرد که به شدت اسیب دیده بود بعد از ۵ ماه رنج و عذاب و دست و پنجه نرم کردن با مرگ جانش را از دست می دهد.

امروز اخرین جلسه محاکمه این زن بود و قاضی پرونده او را از قتل درجه یک که باعث مرگ زن با گاز میشد تبرئه کرد.

برای این زن حدود ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است که بعد از اتمام این ۵ سال دوباره به جامعه برخواهد گشت!

این اتفاقات در ایالت تگزاس ایالات متحده امریکا اتفاق افتاد!

 

 زن شیطان صفت که به بهانه ماساژ شوهرش را کشت !+ عکس

 زن شیطان صفت که به بهانه ماساژ شوهرش را کشت !+ عکس

  زن شیطان صفت که به بهانه ماساژ شوهرش را کشت !+ عکس

 زن شیطان صفت که به بهانه ماساژ شوهرش را کشت !+ عکس

 زن شیطان صفت که به بهانه ماساژ شوهرش را کشت !+ عکس

 زن شیطان صفت که به بهانه ماساژ شوهرش را کشت !+ عکس