زن 30ساله ای که عنکبوت 3روز در گوشش زندگی می کرد!!

زن 30ساله ای که عنکبوت 3روز در گوشش زندگی می کرد!!

عنکبوتی تار خود را روی پرده گوش یک زن سوریه ای تنیده است…

 
عنکبوتی تار خود را روی پرده گوش یک زن سوریه ای تنیده است.
عنکبوتی برای تنیدن تار خود مکانی جز گوش یک زن سوریه ای پیدا نکرد.
این مهمان ناخوانده به مدت 3 روز در گوش زن 30 ساله سوریه ای لانه زد و بعد از 3 روز زمانی که زن به دلیل دردی که در درون گوش خود احساس کرده بود به پزشک مراجعه می کند، متوجه وجود عنکبوتی در درون گوش خود می شود.
بعد از معاینه پزشکی مشخص شد که یک عنکبوت زنده ای که تقریبا جثه بزرگی داشت عامل درد گوش این خانم بوده است.
گفتنی است که این عنکبوت روی پرده گوش این خانم تار تنیده بود و پزشک وی از اینکه پرده گوش این زن 30 ساله توانست به مدت 3 روز این میهمان ناخوانده را تحمل کند، ابراز شگفتی کرد.