زیباترین مکان تفریحی زیرزمینی در جهان + تصاویر

زیباترین مکان تفریحی زیرزمینی در جهان + تصاویر

این مکان در غار والش در ولز انگلستان، با تخته سنگ‌های قدیمی به عنوان نخستین و بزرگترین مکان زیر زمینی شناخته شده است.

بزرگترین مکان تفریحی زیرزمینی در جهان امروز که به اندازه 2 برابر کلیسای جامع سنت پل است در داخل غاری در ولز پرده‌برداری شده است.

بزرگترین مکان تفریحی زیرزمینی که 2 برابر اندازه کلیسای جامع سنت پل را داراست در شمال ولز پرده برداری شد.

به گزارش تکناز به بازدیدکنندگان لباس و کلاه مخصوص داده می‌شود تا بتوانند به وسیله قطار وارد این غار شوند و با تجربه سفر یک ساعته در میان کوه لذت ببرند.

 

زیباترین مکان تفریحی زیرزمینی در جهان + تصاویر

زیباترین مکان تفریحی زیرزمینی در جهان + تصاویر

زیباترین مکان تفریحی زیرزمینی در جهان + تصاویر

زیباترین مکان تفریحی زیرزمینی در جهان + تصاویر

 
فارس