زیبایی‌های چشم یک انسان عکس

زیبایی‌های چشم یک انسان عکس

سورن مانولیان عکاس خوش‌ذوقی است که با استفاده از دوربین‌های غیردیجیتال توانسته تصاویر ماکروی شگفت‌انگیزی از ساختارهای سطحی چشم انسان تهیه کند.

به گزارش «خبر آنلاین»، سلول‌های شش‌ضلعی قرنیه که خارجی‌ترین بخش چشم است و ماهیچه‌های عنبیه که با انبساط و انقباض خود، قطر مردمک را متناسب با شدت نور تعیین می‌کنند، در این تصاویر بسیار واضح دیده می‌شود.

عدسی، ماهیچه‌های مژگانی و شبکیه در پشت مردمک قرار دارند و در این تصویر دیده نمی‌شوند؛ البته عکس‌برداری از شبکیه بسیار ساده است: کافی است شب‌هنگام با دوربین‌های اتوماتیک فلش‌دار قدیمی عکس بگیرید تا نور شدید از مردمک‌های گشوده‌شده به داخل چشم بتابد و سطح سرخ‌رنگ شبکیه که به دلیل انبوه مویرگ‌ها به این رنگ دیده می‌شود، خودی نشان دهد و چشم قرمز رنگ ثبت شود.


زیبایی‌های چشم یک انسان عکس


زیبایی‌های چشم یک انسان عکس


زیبایی‌های چشم یک انسان عکس


زیبایی‌های چشم یک انسان عکس


زیبایی‌های چشم یک انسان عکس


زیبایی‌های چشم یک انسان عکس