ساخت دستی چشم‌ های مصنوعی ! (+عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
ساخت دستی چشم‌ های مصنوعی ! (+عکس)
 
این مرد آلمانی در آزمایشگاه خود به تولید چشم های مصنوعی می پردازد که بسیار شبیه به چشم طبیعی انسان هست.
گفتنی هست برای ساخت هر یک از چشم ها بیش از یک ساعت وقت صرف میکند و قیمت هر یک چشم بیش از 400 دلار می باشد.
ساخت دستی چشم‌ های مصنوعی ! (+عکس)

ساخت دستی چشم‌ های مصنوعی ! (+عکس)

ساخت دستی چشم‌ های مصنوعی ! (+عکس)

ساخت دستی چشم‌ های مصنوعی ! (+عکس)

ساخت دستی چشم‌ های مصنوعی ! (+عکس)

ساخت دستی چشم‌ های مصنوعی ! (+عکس)