ساخت مجسمه های خلاقانه میخی ریش دار (عکس)

ساخت مجسمه های خلاقانه میخی ریش دار (عکس)

بعضی از مجسمه ها یک جمجمه درونی دارند که از چوب خام یا نقاشی شده شبیه نقاشی دیواری های عمومی تشکیل شده است.

 

«جیمی مولینا» در 2، 2.5 و 3 بعد کار می کند و زیبایی نقاشی های بزرگ مقیاس را به شکل مجسمه در می آورد در حالیکه قطعه هایی هم جایی در بین آنها وجود دارند.

 

در این مجموعه ویژه، مولینا روی سرهای چوبی ریشو تمرکز کرده است و از میخ برای برای ساخت موهای هر یک از این سرها استفاده کرده است. باوجود اینکه مولینا میخ ها را نامنظم و با ارتفاع های مختلف روی سرها قرار می دهد، میخ ها به مجسمه ها جلوه ای منحصربفرد و به سر چوبی مردان یک بعد اضافه می کنند.

ساخت مجسمه های خلاقانه میخی ریش دار (عکس)

مجسمه

ساخت مجسمه های خلاقانه میخی ریش دار (عکس)

مجسمه خلاقانه

ساخت مجسمه های خلاقانه میخی ریش دار (عکس)

عکس های مجسمه

ساخت مجسمه های خلاقانه میخی ریش دار (عکس)

مجسمه زیبا

ساخت مجسمه های خلاقانه میخی ریش دار (عکس)