ساعت خلاقانه که با قهوه داغ شما را بیدار می کند + عکس

ساعت خلاقانه که با قهوه داغ شما را بیدار می کند + عکس

یک ساعت خلاقانه و جالب وجود دارد که شما را با قهوه داغ از خواب بیدار خواهد کرد. بیدار شدن از خواب با یک لیوان قهوه داغ تازه دم یکی از بهترین لذت های زندگیست.

 

«Barisieur» یک قهوه و چای ساز اتوماتیک است که با یکی از منفورترین دستگاه های جهان یعنی ساعت زنگ دار ترکیب شده است. ای ایده هوشمندانه با صدای دلنشین حباب های آب درحال جوش شما را بیدار می کند و این چنین از سختی بیدار شدن صبح ها می کاهد.

ساعت خلاقانه که با قهوه داغ شما را بیدار می کند + عکس

قهوه

ساعت خلاقانه که با قهوه داغ شما را بیدار می کند + عکس

دستگاه قهوه ساز

ساعت خلاقانه که با قهوه داغ شما را بیدار می کند + عکس

دستگاه ساخت قهوه

ساعت خلاقانه که با قهوه داغ شما را بیدار می کند + عکس

دستگاه بیدار شدن از خواب

ساعت خلاقانه که با قهوه داغ شما را بیدار می کند + عکس

دستگاه جالب

ساعت خلاقانه که با قهوه داغ شما را بیدار می کند + عکس