سالن آرایشی زنانه در قرن نوزدهم (100 سال پیش + تصاویر )

سالن آرایشی زنانه در قرن نوزدهم (100 سال پیش + تصاویر )
وسایل عجیب آرایشی را در تصاویر مشاهده می نمایید که برای آرایش استفاده می شده است .به نظر می رسد سالن های آرایش زنانه در قرن ۱۹ کمی ترسناک بودند.
 

 سالن آرایشی زنانه در قرن نوزدهم (100 سال پیش + تصاویر )

 سالن آرایشی زنانه در قرن نوزدهم (100 سال پیش + تصاویر )

 سالن آرایشی زنانه در قرن نوزدهم (100 سال پیش + تصاویر )