سایر علل بروز زخم معده و اثنی عشر

مجموعه : پزشکی و سلامت
سایر علل بروز زخم معده و اثنی عشر

علت مهم دیگر ایجاد زخم معده یا اثنی عشر، مصرف داروهایی ضدالتهاب غیراستروئیدی می باشد.

سایر علل بروز زخم معده و اثنی عشر

اگر چه به ندرت ممكن است علل دیگری نیز باعث بروز زخم معده یا اثنی عشر شوند.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز