سبزه گره زدن (طنز) سبزه گره زدن

سبزه گره زدن (طنز)  سبزه گره زدن

الا دختر که چشم زاغ داری

سبد در دست و میل باغ داری

توکه شیرین و خوش بنیاد هستی

چرا تنها و بی فرهاد هستی

مبادا همچنان بی خواستگاری؟

توهم از چهره های ماندگاری؟

الهی من بمیرم نازنینم

تورا اینگونه بی شوهر نبینم

نبینم سن و سالت رفته بالا

نبینم مانده ای در پیش بابا

نبینم یک پیامک هم نداری

ایمیلی از سیامک هم نداری

مشو نومید راهی دارد این کار

همین الان قدم در باغ بگذار

برو جانم گره بر سبزه انداز

که خیلی زود بختت می شود باز

بزن چندین گره ، ای مهربانم

یک از رو یکی از زیر، جانم

اگر رویی عمل ننمود یکبار

همان زیری بلا شک می کند کار

 

 

ولی ای نازنین نیت کن اول

وگرنه مشکلت کی می شود حل

بگو یا رب عطا کن خواستگاری

بده از لطف، مارا همجواری

کمی خوش تیپ هم باشد بدک نیست

که تیپم از جنیفر کمترک نیست

بگو یا رب عطا کن خوبِ خوبش

وگرنه هست دنبالم تن لش

بده یک خواستگار توپ یا رب

که روزم را نسازد بدتر از شب

عطا کن شوهری مانند بابام

که باشد مثل بره، رام و آرام

بگو یا رب عطا کن چیز مشتی

چه اهوازی چه تهرانی چه رشتی

گره بر سبزه زن از نوع محکم

نه شلّ و ولّ و وا ، مانند آدم

همین فردا برایت خواستگاری

شود پیدا ز یک گوش و کناری

اگر پیدا نشد اصلا مخور غم

مگر ای نازنینم بنده مُردم

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز