سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

من سرم توی کار خودم بود ….

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

بعد یه روز یه نفر رو دیدم

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

ما اوقات خوبی با هم داشتیم
من یه کادو مثل این بهش دادم

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

وقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

و این وضع من توی اداره بود

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

وقتی همکارام من و اونو دیدند، اینجوری نگاه می کردند

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

و من اینجوری بهشون جواب می دادم

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

اما یروز، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

و من اینجوری بودم

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

بعدش اینجوری شدم

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

بله .. آخرش به این حال و روز افتادم

سرانجام عشق از نوع خیابونی !+ تصاویر

 

 

برچسب‌ها: