سربازى و بالارفتن سن ازدواج

مجموعه : جامعه و سیاست
سربازى و بالارفتن سن ازدواج

چندی پیش حضرت آیت الله  جوادی آملی در دیدار با جمعی از طلاب و دانشجویان اظهار داشتند: «افزایش سن ازدواج، خلاف  شریعت و غریزه خدادادی است و نباید در جامعه اسلامی آن گونه باشد»

 

تاکنون از دیدگاههای مختلفی، به علل بالا رفتن سن ازدواج در جامعه پرداخته شده اما گویا دوران سربازی از قلم افتاده است.

 

هر چند مدتی است دوران سربازی به 18ماه کاهش یافته لیکن عملا اولاد ذکور خانواده را به مدت 2 سال از ازدواج باز می دارد چرا که فرد مشمول از حدود سه ماه قبل، جهت گرفتن دفترچه آماده به خدمت تا سه ماه بعد درگیر و دار گرفتن کارت پایان خدمت است.

 

تاکنون از دیدگاههای مختلفی، به علل بالا رفتن سن ازدواج در جامعه پرداخته شده اما گویا دوران سربازی از قلم افتاده است.

سربازى و بالارفتن سن ازدواج

از طرفی برپایه یک باور، ازدواج باید بعد از خدمت سربازی انجام شود که بررسی درست بودن یا نبود این باور خارج از حوصله این نوشتار است لیکن انچه مهم است مدت زمان سربازی و عقب افتادگی تحصیلی، اقتصادی و…

 

فردی است که به این خدمت مقدس اعزام میشود که در نهایت منجر  به بالارفتن سن ازدواج میگردد.

 

متاسفانه انچه از گفته سربازان در حال خدمت در یگان های‌ مختلف شنیده میشود.

سربازى و بالارفتن سن ازدواج

در اغلب پادگان ها و مراکزی که سربازان مشغول به خدمت اند از زمان بخوبی استفاده نشده و اوقات آنها به هدر میرود یا کارهایی با بهره وری بسیار پایین انجام  می‌دهند که علت آن نبود برنامه ریزی است.

 

به جاست در این خصوص کار گروهی مامور رسیدگی به موضوع فوق شوند تا با محاسبه دقیق مازاد نیروی وظیفه در هر ماه  مدت زمان خدمت وظیفه عمومی به حداقل کاهش یابد.

 

از سوی دیگر حقوق بسیار پایین مشمول که حتی جوابگوی نیازهای حین خدمت آن ها نیست، نه تنها منجر به عقب افتادگی اقتصادی مشمولان حین خدمت وظیفه میشود، بلکه باعث می شود پس از خدمت نیز ورود افراد به عرصه اقتصادی، از زیر صفر شروع گردد که علت فوق هم در نهایت در تاخیر سن ازدواج مؤثر است.

سربازى و بالارفتن سن ازدواج

حقوق بسیار پایین مشمولان نه تنها منجر به عقب افتادگی اقتصادی آنان حین خدمت میشود، بلکه باعث میشود پس از خدمت نیز ورود افراد به عرصه اقتصادی، از زیر صفر شروع گردد که  در نهایت در تاخیر سن ازدواج مؤثر است.

 

در این زمینه نیز پیشنهاد میشود با پرداخت حقوق معادل کارگران مشمول قانون کار، به سربازان وظیفه، زمینه برخورداری سربازان وظیفه از حداقل حقوق و مزایا فراهم آید، ثانیا یگانهای جذب سرباز مجبور به اعمال مدیریت و بالا بردن بهره وری میان پرسنل وظیفه شوند که در نهایت با تقلیل نیروی سرباز در پادگانها موجب بالا رفتن بهره وری، میشود و سربازان با پشتوانه پس اندازی که در این دوران فراهم کرده اند، برای ازدواج آماده می شوند.

سربازى و بالارفتن سن ازدواج

البته انچه در بالا بدان اشاره شد بدین معنی نیست که دوران سربازی فقط 2 سال ازدواج را به تاخیر می اندازد چرا که از دست رفتن برخی فرصتها، فرصت جبران چند برابر با انچه از دست رفته را می طلبد و میزان فوق حداقل است.

نظر شما در مورد تاثیر منفی سربازی بر ازدواج چیست؟

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: