سربازی که عاشق دختری شد + تصاویر

مجموعه : عاشقانه
سربازی که عاشق دختری شد + تصاویر

کهنه سرباز رمانتیک انگلیس راز موفقیت زندگی مشترک خود را فاش کرد؛ او به مدت 70 سال هر هفته برای همسرش گل خریده است.

به گزارش تکناز جک میل کهنه سرباز انگلیسی 89 ساله فاش کرد که در مدت هفت دهه زندگی مشترک خود با همسرش ملی حدود سه هزار دسته  گل برای او خریده است.

سربازی که عاشق دختری شد + تصاویر

این سرباز انگلیسی جنگ جهانی دوم، اولین بار ملی را که اکنون 88 سال دارد در سن 18 سالگی دیده و با دوست خود شرط  بندی کرده بود که از او خواستگاری خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، جک برنده این شرط بندی شده و اکنون حاصل این زندگی مشترک 12 نوه است!
جک راز موفقیت زندگی مشترک خود را از دهه 1940 تاکنون خرید هر هفته یک دسته گل بدون هیچ وقفه ای عنوان می کند.

این پیرمرد انگلیسی اعتراف کرده که گاه اوقات که پول کافی برای خرید گل نداشته، دسته گل همسرش را از علفزارها تهیه می کرده است!

سربازی که عاشق دختری شد + تصاویر