سرخ پوش ها در خانه علی دایی(عكس)

مجموعه : مجله خبری
سرخ پوش ها در خانه علی دایی(عكس)

 
چند «ونی» كه امروز بازیكنان پرسپولیس را به خانه علی دایی رساندند باعث شدند كه دایی با اعتماد به نفس بیشتری در تمرین حاضر بشود.
 قرار پرسپولیسی‌ها در جلسه‌ای كه در خانه علی دایی برگزار شد همدلی است. اما دایی بعد از اولین تمرین برای همه خط و نشان كشیده است. به هر حال آنچه كه مسلم است روزهای خاصی در انتظار پرسپولیس است.
روزهایی سرشار از حادثه. علی دایی گفته است كسانی را كه مانع از سرعت گرفتن قطار پرسپولیس بشوند كنار خواهد گذاشت و این جمله مستقیماً به بعضی از بازیكنانی مربوط می‌شود كه در خانه دایی شیرین و شربت خوردند و به او یا علی گفتند.